Husleige for kommunale bustader og omsorgsbustader

Husleige for kommunale utleigebustader og omsorgsbustader.

Husleigesats kommunal bustad

Husleigesats kommunal bustad
Gebyr Eining Sats 2024
Einebustad 5 soverom Leige per månad 9 175
Hybel i einebustad 1 soverom Leige per månad 3 773
Leilegheit 1 soverom Leige per månad 8 206
Leilegheit 1 soverom Leige per månad 4 805
Leilegheit 1 soverom Leige per månad 5 617
Leilegheit 2 soverom Leige per månad 6 864
Leilegheit 2 soverom Leige per månad 7 231
Leilegheit2 soverom Leige per månad 9 065
Leilegheit 3 soverom Leige per månad 6 424
Leilegheit 3 soverom Leige per månad 8 960

Husleigesats for omsorgsbustad

Husleigesats for omsorgsbustad
Gebyr Eining Sats 2024
1 soverom Leie per mnd. 6 424
1 soverom, spesielt tilrettelagt Leie per mnd. 7 556
1 soverom, spesielt tilrettelagt Leie per mnd. 6 691

Bustad for heildøgns omsorg (omsorgssenteret)

Bustad for heildøgns omsorg (omsorgssenteret)
Type bustad Sats 2024
1 soverom kr 8 421

Kontakt

Berit Cesilie Huse
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 92 01 90 85

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra