Slamtømming

Slamtømming

Slamprisar
Slamprisar Eining Gebyr 2022 inkl. moms
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk) årlig stk 2 320
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk) stk 1 160
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3) m3 600
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3) m3 600
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) stk 3 275
Slam tette tanker, 4,5 -10m3 (pr m3) m3 600
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 stk 5 700
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) m3 980
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) m3 1 340
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 stk 8 025
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) m3 1 160
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) m3 1 690
Tank ikke påvist/Bomtur stk 1 610
GRÅVANNTANK m3 1 160

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 990 90 492
Mobil 990 90 492

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra