Slamtømming

Slamtømming

Gebyr for slamtømming

Gebyr for slamtømming
Slamprisar Eining Gebyr for 2023 inkludert moms
Slam ordinær, inntil 4,5 m3 (per stykk) årleg per stykk 2 320
Slam ordinær, inntil 4,5 m3 (per stk) per stykk 1 160
Slam ordinær, mellom 4,6 - 19,9m3 (per m3) m3 600
Slam ordinær, mellom 20 - 49,9 m3 (per m3) m3 600
Slam tette tanker, inntil 4,5 m3 (per stk) per stykk 3 275
Slam tette tanker, mellom 4,5 -10 m3 (per m3) m3 600
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 per stykk 5 700
Slam ekstratømming, mellom 4,5 - 20 m3 (per m3) m3 980
Slam ekstratømming, over 20 m3 (per m3) m3 1 340
Slam nødtømming, inntil 4,5 m3 per stykk 8 025
Slam nødtømming, mellom 4,5 - 20 m3 (per m3) m3 1 160
Slam nødtømming, over 2e0m3 (per m3) m3 1 690
Tank ikkje påviste (bomtur) per stykk 1 610
GRÅVANNTANK m3 1 160

Kontakt

Berit Cesilie Huse
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 92 01 90 85

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra