Gebyr for seksjonering

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Gebyr for seksjonering

Gebyr for seksjonering
Gebyr Eining Sats 2024
4000 Grunngebyr § 4.2 Pris per søknad              1 620
4010 Mangelbrev § 4.3 Pris per brev                  405
4020 For tenester som ikkje fell inn under regulativføresegnene § 4.4 Pris per time                  810
4030 Frå 1 til 4 nye seksjonar § 4.5 Pris per søknad                  810
4031 Tillegg per ny seksjon utover 4 § 4.5 Pris per seksjon                  405
4040 Frå 1 til 4 nye seksjonar § 4.6 Pris per søknad              1 620
4041 Tillegg per ny seksjon utover 4 § 4.6 Pris per seksjon                  405
4050 Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom § 4.7 Pris per grunneigedom                  405
4060 Gebyr for synfaring § 4.8 Pris per synfaring              2 430

Kontakt

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 90 95 32 58

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra