Gebyr for seksjonering

Gebyr for seksjonering

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Seksjonering

Seksjonering
Varenummer Forklaring Referanse 2022
4000 Grunngebyr § 4.2 1 620
4010 Mangelbrev § 4.3  405
4020 For tenester som ikkje fell inn under regulativføresegnene § 4.4 810
4030 Frå 1 til 4 nye seksjonar § 4.5 810
4031 Tillegg per ny seksjon utover 4 § 4.5 405
4040 Frå 1 til 4 nye seksjonar § 4.6 1 620
4041 Tillegg per ny seksjon utover 4 § 4.6 405
4050 Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom § 4.7 405
4060 Gebyr for synfaring § 4.8 2 430

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 909 53 258

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra