Informasjon frå kommunen

Feieavgift

Feieavgift

Gebyr for feiing vert fastsett med heimel i "Lov om brannvern mv, § 28.

Gebyr for 2020:  

Feiing og tilsyn
Feiing Gebyr inkl. moms
Feiegebyr per bygning: Kr. 460,02

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 71 17 15 50
Mobil 990 90 492