Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Feieavgift

Feieavgift

Gebyr for feiing vert fastsett med heimel i "Lov om brannvern mv, § 28.

Feiing og tilsyn
Feiing Gebyr inkl. moms 2021
Feiegebyr per bygning: Kr. 640,00

 

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Mobil 990 90 492