Betalingssatsar pleie- og omsorgstenesta

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester vert lagt til grunn ved eigabetaling i institusjon og i heimebasert omsorg. Satsane vert vedteke av kommunestyret årleg. 

Nedanfor følgjer oversikt over betalingssatsar for dei ulike tenestene for 2024:

Dagsentertenester - eigenbetaling

GPS: Digitalt tilsyn

Praktisk hjelp - eigenbetaling

Matombringing - eigenbetaling

Opphald i institusjon - eigenbetaling

Tryggleikspakke - eigenbetaling

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (lenke til lovdata). 

Kontakt

John Helge Frøystad
Rådgjevar økonomi
E-post
Mobil 92 42 36 68

Opningstider

Aukra omsorgssenter

Telefontid: kl. 08.30-15.30

Adresse

Besøksadresse Aukra omsorgssenter

Aukraringen 14

6480 Aukra