Innbetalingar til kommunen utan tilsendt faktura

Kontonummer til Aukra kommune: 9650 26 60192
IBAN: NO05 9650 2660 192
BIC/SWIFT-kode: SPTRNO22

Det er viktig at du opplyser på fakturaen om kven som betalar og kva betalinga gjeld.

Aukra kommune kan ta i mot eFaktura som blir sendt via eit aksesspunkt.
Aukra kommune er registrert i ELMA-registeret med nr. 964981337

Kontakt

Margaret Ruth Xavier
Konsulent
E-post
Mobil 90 47 81 62
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra