Informasjon frå kommunen

Innbetalingar til kommunen utan tilsendt faktura

Innbetalingar til kommunen utan tilsendt faktura

Kontonummer til Aukra kommune: 9650 26 60192
IBAN: NO05 9650 2660 192
BIC/SWIFT-kode: SPTRNO22

Det er viktig at du opplyser på fakturaen om kven som betalar og kva betalinga gjeld.

Aukra kommune kan ta i mot eFaktura som blir sendt via eit aksesspunkt.
Aukra kommune er registrert i ELMA-registeret med nr. 964981337