Innbetalingar til kommunen utan tilsendt faktura

Innbetalingar til kommunen utan tilsendt faktura

Kontonummer til Aukra kommune: 9650 26 60192
IBAN: NO05 9650 2660 192
BIC/SWIFT-kode: SPTRNO22

Det er viktig at du opplyser på fakturaen om kven som betalar og kva betalinga gjeld.

Aukra kommune kan ta i mot eFaktura som blir sendt via eit aksesspunkt.
Aukra kommune er registrert i ELMA-registeret med nr. 964981337

Kontaktinformasjon

Margaret Ruth Xavier
Konsulent
E-post
Mobil 904 78 162
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra