Eigenberedskap

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte?

Kvifor eigenberedskap?

Styresmaktene tilrår at alle husstandar i Noreg tek nokre enkle grep for å betre sin eigen beredskap.

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) har utarbeidd konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finn du blant anna forslag til eit beredskapslager for å klare seg heime i minst tre døgn (72 timar).

Gå til sikkerhverdag.no

Råd om eigenberedskap

Sikkerhverdag.no har laga ei oversikt over forskjellege situasjonar og korleis du kan handtere desse.

Råd om eigenberedskap

Kontakt

Beredskapskoordinator
Geir Janos Göncz
E-post
Mobil 97 98 79 09
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30