Barnehagerute

Barnehagerute 2024/25

Sommarferie/sommaropen barnehage

Føresette må melde frå om minst 3 veker samanhengande ferie for barnet i perioden frå og med 1. juni – 14. august.

Frist for å melde frå om dette er 1. mai.

Opningstider

Barnehagane i Aukra

Måndag til fredag kl. 07.00 til 16.30