Informasjon frå kommunen

Barnehagerute

Barnehagerute

Barnehagerute 2019/20

Barnehagerute 2020/21

Sommarferie/sommaropen barnehage:

Føresette må melde frå om minst 3 veker samanhengande ferie for barnet i perioden frå og med 1. juni – 14. august.

Frist for å melde frå om dette er 1. mai.