Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Barnehageplass

Frist for søknad om barnehageplass

Hugs frist for søknad om barnehageplass 1. mars!

Søk barnehageplass