Foreldreråd, FAU og SU for Bergetippen barnehage

Foreldreråd, FAU og SU for Bergetippen barnehage

For å sikre samarbeidet mellom barnehagen og heimane, har barnehagen eit foreldreråd - som er alle foreldra til dei barna som går i barnehagen til ei kvar tid. Foreldra vel ein representant frå kvar avdeling (med ein vara), som til saman utgjer foreldra sitt arbeidsutval (FAU). 

I tillegg skal barnehagane ha eit samarbeidsutval (SU), som er samansett av representantar frå foreldrerådet, tilsette og eigar. Val av sine representantar gjer foreldra på foreldremøte om hausten. Slik har foreldra høve til medverknad på innhaldet i barnehagearbeidet.

Alle foreldre er sjølvsagt velkomne til å ta opp aktuelle ting både med dei på avdelingane, med styrar, eller assisterande styrar.

FAU for Bergetippen barnehage 2020/21

Foreldrerådrepresentantar Bergetippen barnehage 2020/21
Avdeling Representant Vara
Maurtua Hanne Solend Ulven Hanna Mevold
Furukongla Ingvild Rausand Victoria Åndal
Nisseberget Hanne Solend Ulven May Jorunn Morsund
Revehiet Nicolai Tangen Kristine Bakkemyr
Trollberget Kari Vårdal Herskedal, Silje Nordhaug