Språkarbeid ved Barnebo barnehage

Språkarbeid ved Barnebo barnehage

Barnebo har 29 barn (av 94) med minoritetsspråkleg eller to- og fleirspråkleg bakgrunn.

Barnebo barnehage har ei 80% stilling som arbeider mest med språkstimulering og språkutvikling. Den vert brukt overfor einskildbarn, og i grupper. Stillinga vert i hovudsak nytta til direkte arbeid med barn, men observasjon, rettleiing og kompetanseheving i personalet er og ein del av oppgåvene.