Aukra kommune

Personvernombod

Personvernombod

Eit personvernombod skal gje råd om korleis den behandlingsansvarlege best mogleg kan ta ivare personvernet. 

Les meir om personvernombodet sine oppgåver på Datatilsynet sine sider.

Kontaktinformasjon

Personvernombod
Henrik Gullaker
E-post
Mobil 412 62 364
Fann du det du leita etter?