Sosiale media

Når du deler innlegg eller gir kommentarar på sosiale medium, blir informasjonen lagra på den aktuelle staden.

Korleis den aktuelle nettstaden handterer dataa vidare, blir regulerte av avtalen din med denne. Informasjon om at du har delt eit innlegg blir ikkje lagra hos oss. Medverknad på kommunen sine sider i sosiale medium er frivillig.

Facebook

Aukra kommune er felles behandligsansvarleg med Facebook. Ved å nytte Aukra kommune si Facebook-side samtykkjer du til at informasjon vert delt med Facebook. Merk at Facebook overfører data til serverar i USA, der personvernet ikkje står like sterkt som i EØS.

Les meir om overføring av personopplysningar til land utanfor EØS.

Facebook sine retningslinjer for personopplysningar finn du på Facebook sine sider.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysningar på Aukra kommune si Facebook-side er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Aukra kommune på Facebook

Instagram

Aukra kommune er felles behandligsansvarleg med Instagram. Ved å nytte Aukra kommune sin Instagram-konto samtykkjer du til at informasjon vert delt med Instagram. Merk at Instagram overfører data til serverar i USA, der personvernet ikkje står like sterkt som i EØS.

Les meir om overføring av personopplysningar til land utanfor EØS.

Retningslinjer for personopplysningar finn du på Instagram sine sider.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysningar på Aukra kommune sin Instagram-konto er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Aukra kommune på Instagram

LinkedIn

Aukra kommune er felles behandligsansvarleg med LinkedIn. Ved å nytte Aukra kommune si LinkedIn-side samtykkjer du til at informasjon vert delt med LinkedIn. Merk at LinkedIn overfører data til serverar i USA, der personvernet ikkje står like sterkt som i EØS.

Les meir om overføring av personopplysningar til land utanfor EØS.

LinkedIn sine retningslinjer for personopplysningar finn du på LinkedIn sine sider.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysningar på Aukra kommune si LinkedIn-side er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Aukra kommune på LinkedIn

YouTube

Aukra kommune er felles behandligsansvarleg med YouTube. Ved å nytte Aukra kommune sin YouTube-kanal samtykkjer du til at informasjon vert delt med YouTube. Merk at YouTube overfører data til serverar i USA, der personvernet ikkje står like sterkt som i EØS.

Les meir om overføring av personopplysningar til land utanfor EØS.

YouTube sine retningslinjer for personopplysningar finn du på Google sine sider.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysningar på Aukra kommune sin YouTube-kanal er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Aukra kommune sin YouTube-kanal

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra