Kva for opplysningar behandlar vi?

Kva for opplysningar behandlar vi?

Kommunen behandlar ulike personopplysningar om deg. 

Personopplysingar er alle opplysingar og vurderingar som kan knytast til deg som enkeltperson. Eksempel: 

  • Kontaktopplysningar som namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
  • Opplysningar som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, D-nummer, kjønn, statsborgarskap.
  • Opplysningar om relasjonane dine til andre, eksempelvis namn på ektefelle, sambuar, barn, sivilstatus.
  • Helseopplysningar som diagnose eller medisinar.
  • Opplysningar knytte til dei tenestene som du som innbyggjar nyttar, eksempelvis barnehage, skole, byggjesak, renovasjon m.m.

 

Kontakt

Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 41 26 23 64
Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30