Opplysningar om elevar, barnehagebarn og føresette

Aukra kommune behandlar personopplysningar om barnehagebarn, elevar i skole og kulturskole, og deira foreldre/føresette. 

Aukra kommune behandlar personopplysningar i mellom alla desse fagsystema: 

  • Public360
  • Visma Barnehage
  • Visma Flyt skole
  • Speedadmin (kulturskolen). 
  • SFO-opptak vert administrert i sakssystemet Public360. 
  • Skolane behandlar også personopplysningar i kartleggingsverktyet Spekter digital (kartlegging rundt elevens skolemiljø/mobbing).

Fagsystema inneheld informasjon om: 

  • Namn, adresse, fødselsnummer, føresette/foreldre, kontoopplysningar
  • Forhold mellom skole/barnehage og heim
  • Fødselsnummer blir brukt for å kunne skilje barnehagebarn og elevar i elevmapper, for å forhindre forveksling og dermed sikre personopplysningskvalitet.

Systema kan innehalde sensitiv personinformasjon som helseopplysningar. 

Omfanget av dokumentasjon vil variere med den enkelte elev sin opplæringssituasjon.

Elevmappe

Barnemappe

Personopplysningar kulturskolen

Miljøkartlegging skole

Spekter er eit ikkje-anonymt kartleggingsverkty/spørsjeskjema som vert brukt for å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljø i ein skoleklasse. 

Spekter Digital

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra