Bruk av bilde

Samtykke ved bruk av bilde

Hovudregelen er at behandlingsansvarleg (kommunen) alltid skal be om samtykke frå alle som direkte eller indirekte kan bli kjent igjen på eit bilete før det blir publisert.

Dersom bileta blir tekne i regi av behandlingsansvarleg slik som skule, barnehage, frivillige organisasjonar eller liknande, skal dei som tek bileta hente inn samtykke før bileta blir tekne og før publisering.

Dersom skolen eller barnehagen filmar eller fotograferer barn for å studere åtferdsvanskar, krev det også samtykke frå dei føresette. 

Sletting av bilde

Bildet som blir tatt av behandlingsansvarleg skal slettast når føremålet er oppnådd.

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78