Nyheiter

No som all undervisning i kulturskolen foregår ved hjelp av digitale verktøy blir det mange annleis, men fortsatt gode møter med elevane våre. Inntil vidare er dette den nye kvardagen vår.

Vi fortsett med distanseundervisning etter påske, frå 14.april og kjem tilbake med meir informasjon kring oppstart av ordinær undervisning så snart vi veit meir.

Vi ønskjer alle ein god påskeferie! 

Aukradagen 6. juni 2020 må dessverre utsetjast grunna situasjonen vi er i no.

 

 

 

Aukra kulturskole har per i dag 210 elevplassar innan dans, kunst, teater, musikk og teknologi.

Det er ledig 15% stilling som kulturskolelærar med hovudvekt på rytmisk slagverk/trommesett og 20 % som multiteknikar.

 

I distanseundervisning nyttar kulturskolen SpeedAdmin, som er kjent for elevar og foresatte. De loggar inn som vanleg og går i menylinja og velger Læringsportal. Der vi læraren legge ut oppgåver, videoer og ein kan skrive meldingar. 

Vi er i full gang med å planlegge undervisning til våre elevar.

Vi håpar alle har det bra i denne spesielle situasjonen vi er oppe i no. Kvardagen vart brått veldig annleis og vi må lage oss nye rutinar for dagane framover.

Aukra kulturskole avlyser all undervisning frå og med i dag torsdag 12. mars

Nye tilbod på Gossen og Julsundet fra hausten 2020: Digital kunst og Blåsegruppe