DISTANSEUNDERVISNING FRAM TIL PÅSKE

Vi håpar alle har det bra i denne spesielle situasjonen vi er oppe i no. Kvardagen vart brått veldig annleis og vi må lage oss nye rutinar for tida framover. Lærarane i kulturskolen har tatt i bruk gode løysningar for alternativ undervisning og fortsett med distanseundervisning i tida framover. 

Oversikt over tilsette


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglærar musikk 465 04 263
Sharleen Clapperton
Digital rådgjevar 920 92 871
Lis Kristin  Groven
Faglærar musikk 909 51 835
Lars-André Gudmundset
Faglærar Produksjonsteknikk 913 13 743
Ingvar Kristensen
Faglærar musikk 993 67 499
Ole Kristian Malmedal
Faglærar HipHop og BreakDance 452 55 176
Sergey Podoprygoras
Rektor 71 17 14 95 932 66 609
Malin Solberg
Faglærar Klassisk ballett og jazzdans 909 18 551
Mai Cecilie Venaas
Fagleiar kulturskole, faglærar musikk 984 05 406
Miriam Venås
Faglærar kunst 925 22 157
Liz Wright
Faglærar musikk 462 36 016
Jasmina Zivic