Nyheiter

  • 09.09.2021 Småbarnstrall
    Velkommen til oppstart av gratistilbodet Småbarnstrall! Tid: Tirsdag 14. september kl. 16.45 på kulturskolen
  • 09.09.2021 Teater i Julsundet
    Endeleg kan vi starte opp med teater i Julsundet! Vi startar opp ei gruppe i Julsundet onsdag 15. sept kl.16.15–17.15 i auditoriet på Julsundet skole