DISTANSEUNDERVISNING FRAM TIL PÅSKE

Vi håpar alle har det bra i denne spesielle situasjonen vi er oppe i no. Kvardagen vart brått veldig annleis og vi må lage oss nye rutinar for tida framover. Lærarane i kulturskolen har tatt i bruk gode løysningar for alternativ undervisning og fortsett med distanseundervisning i tida framover. 

Nyheiter

  • 26.03.2020 Aukradagen 2020 er utsatt
    Aukradagen 6. juni 2020 må dessverre utsetjast grunna situasjonen vi er i no.
  • 25.03.2020 Ledige stillingar i kulturskolen
    Aukra kulturskole har per i dag 210 elevplassar innan dans, kunst, teater, musikk og teknologi. Det er ledig 15% stilling som kulturskolelærar med...