Nyheiter

HURRA, det blir oppstart av Dansemix for vaksne frå januar! Vil du også vere med? 

Kommunestyret har vedtatt ei auke på 2,3 % i avgiftssatsane i Aukra kulturskole frå 01.01.2022. (Kommunestyremøte 18.11.2021, Sak PS-60/21)

Torsdag 9. desember kl. 17.30 har du moglegheit til å ha det gøy og samtidig få deg ei god treningsøkt!

Grunna dei nye smitteverntiltaka som vart presentert i dag har vi bestemt å avlyse den planlagde forestillinga onsdag 8. desember.

For å sørge at det blir mogleg å halde avstand har vi bestemt at danseforestillinga laurdag blir lukka for publikum og kun open for foresatte/familie til danseelevane som deltek.

No gler vi oss til å kunne invitere til mange arrangement i veke 48, 49 og 50! Det er gratis inngang på alle arrangementa.

Er du mellom 18 og 25 år og held på med dans, musikk, skapande skriving, visuell kunst, sirkus, teater eller kvalifiserer til open klasse - så oppfordrar vi deg til å søkje på Drømmestipendet.

Bli med på styrketrening og trening gjennom dans med Felicia. Vi ønskjer å sjå om det er interesse for eit treningstilbod for vaksne på Gossen og inviterer til gratis prøvetime!

Elevane i 10. trinn skal samarbeide om å sette opp ein produksjon på eigen hand ved å planlegge og utarbeide ei framsyning frå idé til gjennomføring.

Svaret er ja og her finn du informasjon og oversikt over våre gruppetilbod.