Nyheiter

Informasjon om smittevern for kulturskolen finner du i smittervernveilederen som Norsk kulturskoleråd har utviklet. 

 

Sjekk ut våre gruppetilbod 😃

Vi har mange spennande gruppetilbod og på dei som har ledig plass kan du starte opp no. Søk om plass i dag!

Vi ønskjer alle ei fin haustferieveke.

Kulturskolen har ikkje undervisning i veke 41. 

Speler du klarinett og saksofon? 🎷

Før sommarferien er fredag 19. juni. 

Velkommen til Sommarworkshop på kulturskolen 😎

Oppstart av knøttedans i Julsundet hausten 2020 🤸‍♂️

Dans for barn i førskolealder, 4-5 år.

Kulturskolen startar opp igjen med individuell undervisning mandag 4. mai. Gruppetilboda i dans, kunst og teater fortsett med distanseundervisning inntil vidare. Alle elevar får informasjon i SpeedAdmin.

No som all undervisning i kulturskolen foregår ved hjelp av digitale verktøy blir det mange annleis, men fortsatt gode møter med elevane våre. Inntil vidare er dette den nye kvardagen vår.

Vi fortsett med distanseundervisning etter påske, frå 14.april og kjem tilbake med meir informasjon kring oppstart av ordinær undervisning så snart vi veit meir.