Nyheiter

Aukra kulturskole følgjer dei nasjonale tiltaka. Regjeringa har innført endringar i restriksjonane på mellom anna fritidsaktivitetar. 

Vi ønskjer å starte opp tilbod i foto for nybegynnarar våren 2022, med oppstart i mars, veke 9. 

  

Aukra kulturhus opnar laurdag 3. september 2022, på opningsdagen og i dei to påfølgjande vekene vil det vere mykje som foregår i huset og vi håpar du vil vere ein del av det.

Mandag 13.12.21 innførte regjeringa nye nasjonale smitteverntiltak som trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Dette medfører at kulturskolen går over til gult nivå.  

Aukra kulturskole har hovedopptak 15. mars for påfølgjande skoleår, men så lenge vi har ledige plassar tek vi opp elevar når som helst i løpet av skoleåret. Dette gjeld både gruppetilbod og individuell undervisning.

Vi gler oss til å kunne ønskje våre elevar velkommen i nye lokaler i 2022.

HURRA, det blir oppstart av Dansemix for vaksne frå januar! Vil du også vere med? 

Kommunestyret har vedtatt ei auke på 2,3 % i avgiftssatsane i Aukra kulturskole frå 01.01.2022. (Kommunestyremøte 18.11.2021, Sak PS-60/21)

Torsdag 9. desember kl. 17.30 har du moglegheit til å ha det gøy og samtidig få deg ei god treningsøkt!

Grunna dei nye smitteverntiltaka som vart presentert i dag har vi bestemt å avlyse den planlagde forestillinga onsdag 8. desember.