Nyheiter

Velkommen til ei festveke med mat- og kulturopplevingar, underhaldning, aktivitetar, utstilling, foredrag med meir, frå ulike land. 

Vil du begynne på eit tilbod i kulturskolen eller fornye din plass? 

Har du lyst å lære deg å lage 3D-modellar?

Aukra kulturskole innfører friplassar frå 1.januar 2023.

Vi er ferdige med hovudopptaket og har fortsatt ledige plassar på dei fleste av våre tilbod. 

Kulturskolen har søknadsfrist for hovudopptak 15. mars, men du kan søkje om plass heile året. Om vi har ledig plass på tilbodet du ønskjer, kan vi ta deg opp som elev når som helst i løpet av året. 

Aukra kulturskole følgjer dei nasjonale tiltaka. Regjeringa innførte 14. januar endringar i restriksjonane på mellom anna fritidsaktivitetar.  Frå 1. februar tok regjeringa vekk ytterligare restriksjonar.

Vi ønskjer å starte opp tilbod i foto for nybegynnarar våren 2022, med oppstart i mars, veke 9. 

  

Aukra kulturhus opnar laurdag 3. september 2022, på opningsdagen og i dei to påfølgjande vekene vil det vere mykje som foregår i huset og vi håpar du vil vere ein del av det.

Mandag 13.12.21 innførte regjeringa nye nasjonale smitteverntiltak som trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Dette medfører at kulturskolen går over til gult nivå.