Oppstart nytt kulturskoleår

Oppstart nytt kulturskoleår

Aukra kulturskole følgjer skoleruta og startar opp att med individuell undervisning og gruppetilbod i veke 34.

Elevar på musikkfag inviterer til huskonsert på kulturskolen mandag 4. oktober.

Velkommen til gratistilbodet Småbarnstrall!

Tid: Tirsdag 28. september kl. 16.45 på kulturskolen

Laurdag 25. september deltok vi på Torgdag i Julsundet, saman med lokale aktørar som viste fram sine produkt og tenester. 

 

Velkommen til oppstart av gratistilbodet Småbarnstrall!

Tid: Tirsdag 14. september kl. 16.45 på kulturskolen

Endeleg kan vi starte opp med teater i Julsundet! 

Vi startar opp ei gruppe i Julsundet onsdag 15. sept kl.16.15–17.15 i auditoriet på Julsundet skole

Har du nokon små der heime med mykje energi? 

Vi inviterer til open time i minidans for barn i alderen 4–6 år

Når: mandag 6. sept kl. 16.15-17.00 i auditoriet på Julsundet skole. 

Danselærar Magnhild inviterer til open time i jazzdans for 4.–7. trinn mandag 6. september kl. 14.50, i gymsalen på Julsundet skole. Vi har plass til fleire danseglade gutar og jenter

Har du lyst å finne ut om Hiphop er noko for deg?

Danselærar Felicia inviterer til open time på kulturskolen.

Har du ikkje bestemt deg kva du vil vere med på dette skoleåret?

Vi har ledige plassar på våre gruppetilbod!

 

Magnhild Sørvik er frå Kristiansund og har nyleg flytta heim att etter mange år på Østlandet.