DISTANSEUNDERVISNING FRAM TIL PÅSKE

Vi håpar alle har det bra i denne spesielle situasjonen vi er oppe i no. Kvardagen vart brått veldig annleis og vi må lage oss nye rutinar for tida framover. Lærarane i kulturskolen har tatt i bruk gode løysningar for alternativ undervisning og fortsett med distanseundervisning i tida framover. 

Nyheiter

Aukradagen 6. juni 2020 må dessverre utsetjast grunna situasjonen vi er i no.

 

 

 

Aukra kulturskole har per i dag 210 elevplassar innan dans, kunst, teater, musikk og teknologi.

Det er ledig 15% stilling som kulturskolelærar med hovudvekt på rytmisk slagverk/trommesett og 20 % som multiteknikar.

 

I distanseundervisning nyttar kulturskolen SpeedAdmin, som er kjent for elevar og foresatte. De loggar inn som vanleg og går i menylinja og velger Læringsportal. Der vi læraren legge ut oppgåver, videoer og ein kan skrive meldingar. 

Vi er i full gang med å planlegge undervisning til våre elevar.

Vi håpar alle har det bra i denne spesielle situasjonen vi er oppe i no. Kvardagen vart brått veldig annleis og vi må lage oss nye rutinar for dagane framover.

Aukra kulturskole avlyser all undervisning frå og med i dag torsdag 12. mars

Nye tilbod på Gossen og Julsundet fra hausten 2020: Digital kunst og Blåsegruppe

I veke 11 (9.-13. mars) er det BlimE-veke i kulturskolen.

No er det snart søknadsfrist for nye og kjente elevar som ønskjer å søkje om plass i kulturskolen frå hausten 2020.

FRIST: 15. MARS