Nyheiter

Før sommarferien er fredag 19. juni. 

Velkommen til Sommarworkshop på kulturskolen 😎

Oppstart av knøttedans i Julsundet hausten 2020 🤸‍♂️

Dans for barn i førskolealder, 4-5 år.

Kulturskolen startar opp igjen med individuell undervisning mandag 4. mai. Gruppetilboda i dans, kunst og teater fortsett med distanseundervisning inntil vidare. Alle elevar får informasjon i SpeedAdmin.

No som all undervisning i kulturskolen foregår ved hjelp av digitale verktøy blir det mange annleis, men fortsatt gode møter med elevane våre. Inntil vidare er dette den nye kvardagen vår.

Vi fortsett med distanseundervisning etter påske, frå 14.april og kjem tilbake med meir informasjon kring oppstart av ordinær undervisning så snart vi veit meir.

Vi ønskjer alle ein god påskeferie! 

Aukradagen 6. juni 2020 må dessverre utsetjast grunna situasjonen vi er i no.

 

 

 

Aukra kulturskole har per i dag 210 elevplassar innan dans, kunst, teater, musikk og teknologi.

Det er ledig 15% stilling som kulturskolelærar med hovudvekt på rytmisk slagverk/trommesett og 20 % som multiteknikar.

 

I distanseundervisning nyttar kulturskolen SpeedAdmin, som er kjent for elevar og foresatte. De loggar inn som vanleg og går i menylinja og velger Læringsportal. Der vi læraren legge ut oppgåver, videoer og ein kan skrive meldingar.