Nyheiter

Aukra kulturskole avlyser all undervisning frå og med i dag torsdag 12. mars

Nye tilbod på Gossen og Julsundet fra hausten 2020: Digital kunst og Blåsegruppe

I veke 11 (9.-13. mars) er det BlimE-veke i kulturskolen.