DISTANSEUNDERVISNING FRAM TIL PÅSKE

Vi håpar alle har det bra i denne spesielle situasjonen vi er oppe i no. Kvardagen vart brått veldig annleis og vi må lage oss nye rutinar for tida framover. Lærarane i kulturskolen har tatt i bruk gode løysningar for alternativ undervisning og fortsett med distanseundervisning i tida framover. 

Elevavgift kulturskolen

Elevavgift kulturskolen

  Elevavgift
  Elevavgift
  Type avgift Pris per semester
  Elevavgift kr. 1215,-
  Leige av instrument kr. 250,-
  Materiellavgift kunst kr. 250,-
  Elevavgift aspirant (dekkes av korpset) kr. 890,-

   

  Elevmoderasjon: 25 % frå og med 2. elevplass pr. familie og 50 % frå og med 3. elevplass pr. familie.

  Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester.

  Elevavgift fakturerast to gonger i semesteret.

  For å oppnå rabatt/elevmoderasjon må alle elevar per familie være registrert på same betalar.

  Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne