Elevavgift kulturskolen

Elevavgift kulturskolen

Elevavgift
Elevavgift
Type avgift Pris per semester
Elevavgift kr. 1215,-
Leige av instrument kr. 250,-
Materiellavgift kunst kr. 250,-
Elevavgift aspirant (dekkes av korpset) kr. 890,-

 

Elevmoderasjon: 25 % frå og med 2. elevplass pr. familie og 50 % frå og med 3. elevplass pr. familie.

Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester.

Elevavgift fakturerast to gonger i semesteret.

For å oppnå rabatt/elevmoderasjon må alle elevar per familie være registrert på same betalar.

Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne