Søknadsfrist 15. mars

Søknadsfrist 15. mars

Vil du begynne på eit tilbod i kulturskolen eller fornye din plass? 

Aukra kulturskole har søknadsfrist for hovudopptak 15. mars, men du kan søkje om plass heile året. Om vi har ledig plass på tilbodet du ønskjer, kan vi ta deg opp som elev når som helst i løpet av året.

Hugs å søke om plass eller re-registrere deg innan fristen 15. mars.

Aukra kulturskole har tilbod innan musikk, dans, teater, kunst, teknologi, samt småbarnstillbod og tilbod for vaksne/eldre. 

Elevar som allereie går på eit tilbod og vil fortsette neste skoleår må re-registrere seg. For barn og unge må foresatte logge seg inn i Speedadmin og re-registrere eleven (dette grunna GDPR). E-post med informasjon om re-registrering er sendt ut til alle elevar og føresette .

 

Aukra kulturskole har ei ordning for friplassar som du kan lese meir om

 

Les meir om alle våre tilbod og søk om plass på nettstaden vår 

 

Bilde av instrumenter, tekst  - Klikk for stort bilete