Informasjonsmøte om bustadpolitisk handlingsplan

Aukra formannskap vil handsame forslag til bustadpolitisk plan 3. juni og legge planen ute til offentleg høyring.

I samarbeid med grendeutvala for Gossen, Orta og Julsundet inviterer Aukra kommune til informasjonsmøte om planen:

  • 22. mai kl 18-20 Julsundet skole, auditorium
  • 29. mai kl 18-20 Kulturhuset, Soltun scene