Informasjon frå kommunen

Aktuelt

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 13. desember 2018, sak 97/18, vedteke privat reguleringsplan Utviding av massetak Nyjord.

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 13. desember 2018, sak 98/18, vedteke reguleringsplan Falkhytten sentrum.

Den 1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslarane i bustaden din. 

Frist for merknadar: 9. desember