Lag og organisasjonar

Lag og organisasjonar

Namn Heimeside Postadresse
Betania bedehus Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Julsundet fleirbrukshus Ingen hjemmeside 6409 Molde
Klippen forsamlinghus Heimeside 6480 Aukra
Rød bedehus Ingen hjemmeside 6480 Aukra