Sal av e-sigarettar

Sal av e-sigarettar

Etter dagens regelverk er det ikkje tillatte å produsere, importere eller omsette e-sigarettar med nikotin. Nye reglar er fastatt av Stortinget og vert truleg iverksett i løpet av 2022.

Ny regulering truleg i 2022

I desember 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbodet mot e-sigarettar med nikotin. Når det nye regelverket vert iverksett, må du også registrere sal av e-sigarettar med nikotin. Du må registrere deg seks månadar før du skal selje e-sigarettar med nikotin til forbrukarar.

Meir informasjon om regelverket vil kome nærmare iverksetjing.

E-sigarettar utan nikotin

Det er lovleg å selje e-sigarettar utan nikotin med 18års-grense. E-sigarettar er omfatta av reklame- og oppstillingsforbodet.

Sal av e-sigarettar utan nikotin er også registreringspliktig. Før du kan selje desse, må du registrere deg i Tobakkssalgsregisteret.

Gå til Tobakkssalgsregisteret

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 948 26 442
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30