Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Avtalegiro

Avtalegiro

Automatisk betaling av faste rekningar.

Kva er fordelane med avtalegiro

Avtalegiro er enkelt, effektivt, oversiktleg og du har full kontroll på rekningane dine.

  • Du blir varsla minst 7 dagar før forfall
  • Kontoen din blir automatisk belasta ved forfall, du slepp å betale giroen i nettbank eller i banken. (treng ikkje nettbank.)
  • Du slepp purring og gebyr ved for sein betaling
  • Du kan stoppe ei betaling
  • Du har full oversikt over betalte rekningar i nettbanken og på kontoutskrifta