Barnehage og skole

Barnehage og skole

Aukra kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale læremidla våre i størst mogeleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkta og tenestene sine universelt utforma.

Barnehage

Skole

Desse tenestene er i bruk i Aukraskolen utan moglegheit for å publisere tilgjengelegheitserklæringa i sjølve løysinga:

Kontakt

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 94 82 64 42
Aaslaug Søreide
Servicesjef
E-post
Mobil 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30