Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Personvernombod

Personvernombod

Eit personvernombod skal mellom anna gje råd om korleis den behandlingsansvarlege best mogleg kan ta i vare personvernet. 

Les meir om personvernombodet sine oppgåver på Datatilsynet sine sider.

Kontaktinformasjon

Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 412 62 364