Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Opplysningar om folkevalte

Opplysningar om folkevalte

Kommunen behandlar personopplysingar om dei folkevalte sine for å administrere den politiske ordninga.

Opplysningar om folkevalte som ligg i kommunens administrasjonssystem Visma Enterprise er følgjande:

  • Namn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødsels- og personnummer (til bruk for utbetaling av godtgjersle)
  • Kontonummer (til bruk for utbetaling av godtgjersle)
  • e-postadresse

I kommunens sakssystem og på heimesida vert følgjande informasjon registrert og publisert:

  • Namn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • e-postadresse

Dei folkevalte skal vere tilgjengeleg for politisk sekretariat og innbyggjarane. Derfor vert desse opplysningane også publisert på heimesida. 

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 412 62 364

Adresse

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30