Informasjon frå kommunen

Opplysningar om folkevalte

Opplysningar om folkevalte

Kommunen behandlar personopplysingar om dei folkevalte sine for å administrere den politiske ordninga.

Opplysningar om folkevalte som ligg i kommunens administrasjonssystem Visma Enterprise er følgjande:

  • Namn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødsels- og personnummer (til bruk for utbetaling av godtgjersle)
  • Kontonummer (til bruk for utbetaling av godtgjersle)
  • e-postadresse

I kommunens sakssystem og på heimesida vert følgjande informasjon registrert og publisert:

  • Namn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • e-postadresse

Dei folkevalte skal vere tilgjengeleg for politisk sekretariat og innbyggjarane. Derfor vert desse opplysningane også publisert på heimesida. 

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Jan Erik Døving
E-post
Mobil 412 62 364

Adresse

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30