Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Kameraovervaking

Kameraovervaking

Kommunen har utandørs kameraovervaking av Gossen barne- og ungdomsskule. Formålet med overvakinga er å førebyggje innbrot og skadeverk utanom skuletid og for å avdekkje slike handlingar. Område med kameraovervaking er merka. Opptak blir sletta etter 7 dagar. Opptaka kan berre utleverast til politiet i samband med etterforsking av mistanke om straffbare handlingar eller ved ulukker. Enkeltpersonar har rett til å sjå i opptak som er gjort av ein sjølv.

Kinosalen ved Riksfjord gamle skole er overvaka under framsyning av film, men det vert ikkje gjort opptak. Føremålet er å ha oversikt over letteret i kinosalen. 

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 412 62 364