Informasjon frå kommunen

Kameraovervaking

Kameraovervaking

Kommunen har utandørs kameraovervaking av Gossen barne- og ungdomsskule. Formålet med overvakinga er å førebyggje innbrot og skadeverk utanom skuletid og for å avdekkje slike handlingar. Område med kameraovervaking er merka. Opptak blir sletta etter 7 dagar. Opptaka kan berre utleverast til politiet i samband med etterforsking av mistanke om straffbare handlingar eller ved ulukker. Enkeltpersonar har rett til å sjå i opptak som er gjort av ein sjølv.

Kinosalen ved Riksfjord gamle skole er overvaka under framsyning av film, men det vert ikkje gjort opptak. Føremålet er å ha oversikt over letteret i kinosalen. 

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Jan Erik Døving
E-post
Mobil 412 62 364