Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Informasjon lagra i elektroniske skjema

Informasjon lagra i elektroniske skjema

Kommunen bruker elektroniske skjema for å forenkle og effektivisere forvaltingsoppgåvene våre. Desse ligg tilgjengeleg på nettsidene våre. Kommunen bruker Acos elektroniske skjemaløysing.

Vi har databehandlaravtale med Acos. Skjemaa blir overførte til kommunen sine servar, og til importsentralen. Frå der vert skjema lagra i saks- og arkivsystemet vårt.  På grunn av informasjonstryggleik knytte til sensitiv informasjon, kan du ikkje søkje elektronisk på alle tenester sjølv om skjema ligg på nettsida. Desse må sendast per post.

Kommunen brukar elektronisk skjema for innmelding av feil og manglar på kommunale veg, veglys, vatn, avløp, friluft og uteområde, renovasjon i "Meld inn feil"-funksjonen. Personopplysingar (namn, e-postadresse og telefonnummer) som blir registrerte i Meld inn feil, blir sletta etter 6 månader. "Avidentifiserte" opplysingar blir nytta til statistikkformål. Det er frivillig å melde saker i Meld inn feil. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 412 62 364