Kva kostar ein elevplass?

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kva kostar ein elevplass?

Kommunestyret har vedtatt ei auke på 2,3 % i avgiftssatsane i Aukra kulturskole frå 01.01.2022. (Kommunestyremøte 18.11.2021, Sak PS-60/21)

Sjå våre nye prisar frå 01.01.2022

Aukra kommune er med i ordninga "Kontantkassa", der kan ein få tilskot på ein enkel og ubyråkratisk måte. Tilskotet skal bidra til at alle barn og unge kan delta i minst ein fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon. Ordninga gjeld for barn og unge i Aukra i alderen 6-18 år. Ordninga vert vidareført i 2022, så ein kan søkje om å få dekt elevavgifta i kulturskolen inntil kr 2.400,- per person per år. 

Les meir om Kontantkassa 

Vi minner ellers om at vi tek imot søknadar heile året. Vi har ledige plassar fra januar på fleire tilbod.

Hovedopptaket vert gjort etter søknadsfristen 15. mars. Frist for oppseiing for påfølgande semester er 1. desember og 1. juni.