Stimuleringsfondet

Nå kan du søkje om midlar frå fondet "Stimuleringstiltak for næringsliv og næringsutvikling".

Føremålet med fondet «Stimuleringstiltak for næringsliv og næringsutvikling»

Gi politisk handlekraft i situasjonar der kommunen meiner det er viktig å sette inn tiltak for å:

  • Sikre og oppretthalde arbeidsplassar
  • Sikre eller opprette variert næringsverksemd
  • Investering i forskning og utvikling, t.d. gjennom høgskole og forskningsmiljø 

Forvaltar av fondet

Aukra næringsforum er delegert mynde til forvaltning av fondet og rapporterer til Aukra kommunestyre om tildelingar. 

Kven kan søkje om midlar og korleis søkje?

Du kan lese meir om fondet og korleis du kan søkje på Regionalforvaltning si heimeside.

Meir informasjon og søknad om midlar