Kunngjering om utlegging av manntal

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsval 2023 må du stå i manntalet. Manntalet skal leggjast ut på offentlege stadar så snart det er klar og til og med valdagen.

Når og kvar vert manntalet lagt ut?

Manntalet vert lagt ut kring 10. juli 2023 på fleire stadar i kommunen. Manntalet vil ligge ute til og med valdagen 11. september 2023. Vallova krev at Sametingets valmanntal skal bli lagt ut samtidig med manntalet til kommunestyre- og fylkestingsvalet.

Manntalet for heile kommunen

  • Aukra kommunehus

Manntalet for Gossen krins

  • Aukra bibliotek
  • Bunnpris Aukra
  • Extra Gossen
  • Spar Aukra

Manntalet for Julsundet krins

  • Julsundet skole
  • Extra Hollingen

Sametingets valmanntal

  • Aukra kommunehus

Kvifor vert manntalet lagt ut?

Alle kommunar i Noreg er plikta til å gjere manntalet offentleg tilgjengeleg slik at du kan kontrollere eigne opplysningar og sende inn klage dersom det er feil i manntalet.

Feil i manntalet?

Send ein skriftleg og grunngjeven klage til Valstyret i Aukra, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra, dersom du oppdagar feil i manntalet,

Har du flytta eller skal du flytte?

Flytter du til ein annan kommune må du melde flytting til folkeregisteret innan 30. juni for å bli ført inn i manntalet i den nye kommunen. Flyttar du til ein annan kommune etter denne datoen står du i manntalet i kommunen du flyttar frå.

Meir informasjon og kontakt

Har du fleire spørsmål, kan du ta kontakt med serviceavdelinga i Aukra kommune.