Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Eidskrem vel Ingen hjemmeside 6409 Molde
Eikrem grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hjertvik vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hoksnes velforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Horrem og Ny-Jord grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hukkelberg vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Jermannburet vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Julsundmarkas venner Ingen hjemmeside 6409 Molde
Løvik og Skarshaug vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Mevoldfeltet velforening Ingen hjemmeside 6409 Molde
Nerbø grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Nyland grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Rindarøy velforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Røabukta velforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sanda grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Småge grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Solem vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sporsem vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sæter vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Tangen vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra