Lag og organisasjonar

Lag og organisasjonar

Namn Heimeside Postadresse
Aukra kystlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra småbåtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hollingsholm båthavnlag Ingen hjemmeside 6409 Molde
Horrem og Ny-Jord småbåtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Juvik Nyhamn båtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Nautneset småbåtlag a/l Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Rødsøyvåg småbåtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Saltrøa Båthavn SA Heimeside 6409 Molde
Småge småbåtforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra