7) Korleis tek vi vare på personopplysningane dine?

7) Korleis tek vi vare på personopplysningane dine?

Vi tek vare på personopplysningane dine på ulike måtar, for eksempel gjennom brannmurar, ved å kontrollere kven som har tilgang til bygningane våre eller kven som får tilgang til opplysningane dine. Alle tilsette i kommunen gjennomgår jamleg opplæring i korleis personopplysningar skal behandlast.

Vi har tekniske løysingar som skal sikre at:

  • uvedkomande ikkje skal få tilgang til opplysingane dine
  • opplysningane om deg er tilgjengeleg når det er behov for dei
  • opplysningane ikkje kan endrast eller manipulerast etter at dei er registrerte

Kontakt

Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 41 26 23 64
Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra