Kvifor behandlar vi personopplysningar om deg?

Kvifor behandlar vi personopplysningar om deg?

Aukra kommune samlar inn og behandlar personopplysningar som vi treng for å utføre dei lovpålagde oppgåvene våre og andre tenester, samt for å kunne saksbehandle førespurnader/søknader vi får frå deg.

Når vi behandlar personopplysningar, betyr det for eksempel at vi samlar inn opplysningar, registrerer dei i eit fagsystem, set dei saman, lagrar dei eller utleverer dei til naudsynte partar som inngår i behandlinga. 

Dersom Aukra kommune ønskjer å behandle personopplysningar som ikkje er nødvendige for å utføre dei lovpålagde oppgåvene våre eller vi ikkje har anna lovleg behandlingsgrunnlag, vil du bli informert om at det er frivillig å gi frå deg opplysningane og kva som er formålet med behandlinga av personopplysningane. (f.eks. ved spørjeundersøkingar). Då skal kommunen innhente samtykke frå deg. 

Kontakt

Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 41 26 23 64
Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra