Opplysningar om folkevalte

Kommunen behandlar personopplysingar om dei folkevalte sine for å administrere den politiske ordninga.

Opplysningar om folkevalte som ligg i kommunens HRM-system er følgjande:

 • Kontaktinformasjon som
  • Namn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
 • Fødsels- og personnummer (til bruk for utbetaling av godtgjersle)
 • Kontonummer (til bruk for utbetaling av godtgjersle)

I kommunens sakssystem og på heimesida vert følgjande informasjon registrert og publisert:

 • Namn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Dei folkevalte skal vere tilgjengeleg for politisk sekretariat og innbyggjarane. Derfor vert desse opplysningane også publisert på heimesida. 

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30