E-post og telefoni

Aukra kommune nyttar e-post og telefoni som ein del av det daglege arbeidet og i saksbehandlinga. 

Om telefon

Telefoniløysinga blir drifta av kommunen sine eigne tilsette med teknisk hjelp frå leverandøren. Kommunen har databehandlaravtale med leverandøren.

Enkelte tilsette har ei oversikt over dei siste tilropa på telefonane sine. Sentralbordet kan gå tilbake kort tid for å sjå kven som har ringt inn. Vi har ikkje vidare logging av innkomande samtalar. 

Om e-post

Kommunen nyttar e-post og telefon som ein del av det daglege arbeidet og i saksbehandlinga.

Nedteikning av munnlege spørsmål og e-post av verdi for saka, blir arkivert i sak- og arkivsystemet. Når ein tilsett sluttar, slettar kommunen den tilsette sin e-postkonto etter kort tid. Ubehandla e-postar blir overførd til annan saksbehandlar.

Vi gjer oppmerksam på at vanleg e-post ikkje er kryptert. Vi oppmodar deg derfor til ikkje å sendeteiepliktig, sensitive eller andre fortrulege opplysingar til kommunen via e-post. Kommunen sender ikkje sensitive personopplysingar per e-post.

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30