Musikkterapi - Tilrettelagt opplæring

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Musikkterapi - Tilrettelagt opplæring

Aldersgruppe: Tilpassa

Stad: tilbud både på Gossen og i Julsundet

Beskrivelse: 

Tilrettelagt opplæring

Eit musikkterapitilbod kan i stor grad tilpassas den enkeltes behov og interesser, både når det gjeld val av aktivitet/metode, om man ønskjer individuell oppfølging eller gruppetilbod, og kva slags mål man ønskjer å orientere seg mot.

Musikkterapeuten jobber med både barn, unge, vaksne og eldre som opplever ulike utfordringer knyttet til utvikling og helse. Musikk har ein helit unik evne til å motivere, fange oppmerksomhet, invitere til kontakt og deltaking, og ein musikkterapeut tek i bruk musikkens kvalitetar for å nå mål knytta til helse og livskvalitet. Musikkterapi kan være ei trygg ramme for gode opplevingar som fremmar utvikling, læring og endring.

Musikkterapeuten bruker ulike metodar. Det kan være alt frå å synge, spele og øve på sangar man kan og likar godt, improvisasjon, låtskriving og lytting.

Aktuelle mål å jobbe med kan være:

  • Oppleving av glede og meistring
  • Auke emosjonell og sosial kompetanse
  • Styrke kommunikasjonsevne og språk
  • Utvikle kroppsbevissthet og motorikk
  • Styrke identitet og følelse av tilhørighet
  • Fremme humor og kreativ energi.

Musikkterapeuten kan også fungere som rådgivar/veileder for f.eks. helsepersonell eller lærarar som ønskjer å bruke tilrettelagt musikalsk aktivitet i sitt arbeid, samt koordinere prosjekter/aktiviteter som omhandlar tilrettelagt kunstnerisk aktivitet, f.eks. i lys av et helse/folkehelseperspektiv, og som ledd i målet om eit inkluderende kulturliv

Undervisninga foregår både individuelt og i gruppe. 

Sjå vår video om musikkterapi for eldre her: https://www.youtube.com/watch?v=L3LePCZb4Yg 

Søk om plass på musikkterapi