Sal av tenester

Sal av tenester

Aukra kulturskole er eit lokalt ressurs- og kompetansesenter og ein samarbeidande

aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i kommunen.

Vi sel lærar- og dirigent teneste til bl.a. barnehage, skole, pleie og omsorg, eining for

innvandring og integrering, lag og organisasjonar

Prisar sal av teneste 2023.pdf