Aktuelt

Miljødirektoratet har motteke søknad frå Gassco AS om endring av løyve til verksemd etter forureiningslova for Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 18. juni 2019, sak PS42/19, vedteke detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet, planID 201504.

Tidlegstemmeperioden gjeld fram til fredag 9. august. Frå 10. august kan du førehandsstemme. 

I perioden frå 24. juni 2020 til 19. august 2020 vil det vere redusert med bemanning på kyrkjekontoret. 

Aukradagen er på nytt klar til å kunne bli gjennomført, som eit samlande trivselstiltak og fellesskapsarrangment for kommunen sine innbyggarar, tilreisande og besøkande. 

I år flytter vi scene, frukosttelt og aktivitetar til området ved Gossen barne- og ungdomsskole. Vi startar som vanleg med den tradisjonelle frukostserveringa, som markerer starten på årets Aukradag. 

Velkommen til ei triveleg helg!

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 20/19, å leggje «Reguleringsplan Hollingsetervegen» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Hollingsetervegen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 19/19, å leggje «Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Aukra kommune og Aukra Næringsforum inviterer i eit ope møte tysdag 28. mai om næringspolitikk i Aukra.