Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon

Slamtømming

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) er ansvarleg for tømming av slamtankar i Aukra kommune. Dei har igjen inngått avtale med Miljøservice AS som står for den praktiske tømminga av slamavskillarane i Aukra kommune.

Bestilling av tømming av tank

Spørsmål knytt til tømming av tank og bestilling av ekstratømming rettast til

  • Miljøservice AS, telefon 57 87 46 66 eller til
  • RIR på telefon 71 21 34 50.

Faktura for ordinær slamtømming og for eventuell ekstratømming, blir sendt ut til abonnentane av Aukra kommune.

Gebyr for slamtømming

Aukra kommune sitt ansvar

Aukra kommune er forureiningsmynde og skal føre tilsyn for å sikre at dei private reinseanlegga fungerar i samsvar med gjeldande regelverk. Aukra kommune har også ansvar for å vedlikehalde abonnementsregisteret for slamavskillarar, som er ein del av det samla fakturagrunnlaget for kommunal fakturering.

Kontakt

Berit Cesilie Huse
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 92 01 90 85
Vakttelefon kommunalteknisk drift
Mobil 91 51 67 40

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30