Søke sjølv

Søke sjølv

Du kan bruke DIBK si digitale søknadsløysing for byggesak. Søknadsprosessen vert forenkla og søknadar vert kontrollert opp mot regelverket før innsending.

Slik sender du inn byggjesøknad på eige hand:

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 909 53 258
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30