Einebustad, rekkehus eller anneks

Einebustad, rekkehus eller anneks

Dersom du skal byggje eller rive ein bustad, kan du ikkje sende byggjesøknad sjølv. Søknaden må utarbeidast av fagfolk (ansvarleg søkjar).

Di rolle i byggjesaka er å vere tiltakshavar. Det inneber at du eig tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utføring blir også overlaten til fagfolk som du må engasjere og inngå avtalar med. Føretaka må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har lista opp firma med sentral godkjenning. 

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 909 53 258
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30