Følgetenesta for gravide

Følgetenesta for gravide

Kven har rett på følgetenesta for gravide?

Gravide med meir enn 90-minuttar reiseveg til nærmaste fødetilbod har rett på følgetenesta. Molde sjukehus er fødetilbodet for gravide i Aukra kommune og fødande har difor ingen rett på følgetenesta.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Molde sjukehus